Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminGrantClientAccountErrorFormat Field

An error occurred attempting to add an account to the allowed client accounts list.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminGrantClientAccountErrorFormat

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft