EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.CacheAdminClusterRefreshFailed Field

 

The cache cluster experienced an error while attempting to refresh the list of cache hosts on all of the cache hosts.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminClusterRefreshFailed

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: