CacheAdminCacheAlreadyPresent Field
TOC
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.CacheAdminCacheAlreadyPresent Field

 

The named cache already exists in the cache cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminCacheAlreadyPresent

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft