Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

AuthorizationTokenNotValid Field

The authentication token provided is not in a valid format.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int AuthorizationTokenNotValid

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft