Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SetSink Method

Enables tracing for a cache client.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static function SetSink(
	traceSink : DataCacheTraceSink, 
	traceLevel : TraceLevel
)

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheTraceSink
The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.
traceLevel
Type: System.Diagnostics..::..TraceLevel
The TraceLevel trace level.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft