Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
SetSink Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheClientLogManager.SetSink Method (DataCacheTraceSink, TraceLevel)

 

Enables tracing for a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

static member SetSink : 
        traceSink:DataCacheTraceSink *
        traceLevel:TraceLevel -> unit

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheTraceSink

The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.

traceLevel
Type: System.Diagnostics.TraceLevel

The TraceLevel trace level.

For more information, see .

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft