Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

GetEntries Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public ICollection<ConfigStoreEntry> GetEntries(
	Object transactionContext,
	string type
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
Internal.
type
Type: System..::..String
Internal.

Implements

ICustomProvider..::..GetEntries(Object, String)
Vis:
© 2015 Microsoft