EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ConfigStoreEntry.Key Property

 

The key of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string Key { get; }

Property Value

Type: System.String

A String object.

Return to top
Vis: