Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ConfigStoreEntry Class

Represents a key-value pair that can be used by a custom provider for the cache cluster configuration store. Applies only to the server versions of AppFabric.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..ConfigStoreEntry

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Erklæring
Public NotInheritable Class ConfigStoreEntry
'Bruk
Dim instance As ConfigStoreEntry

The ConfigStoreEntry type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodConfigStoreEntryCreates a new instance of the ConfigStoreEntry class. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top

  NameDescription
Public propertyKeyThe key of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.
Public propertyVersionThe version of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Use this class as a part of the implementation of the ICustomProvider interface that defines a custom provider for the cache cluster configuration store.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft