EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheOperationStartedEventArgs.OperationType Property

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public CacheOperationType OperationType { get; }
Return to top
Vis: