EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

AddUserState Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyNewLogOn

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubpropertyNewUser

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Return to top
Vis: