Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

mpns object

Updated: June 3, 2015

Enables you to send push notifications to a Windows Phone 8.0 or Windows Phone 8.1 Silverlight app from Microsoft Azure Mobile Services server scripts using Azure Notification Hubs.

createFlipTileRegistration(channel, tags, template, options, callback)
Creates a registration with a flip Tile template. (Only Windows Phone version 7.8 or later.)

Parameters

Name Type Argument Description

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

object

The registration template.

Properties

Name Type Description

backgroundImage

string

The URI of the background image for the tile.

count

string

The number that appears on the tile.

title

string

The title text of the tile.

backBackgroundImage

string

The URI of the image that is shown on the backside of the tile.

backTitle

string

The title text for the backside of the tile.

backContent

string

The text for the backside of the tile.

id

string

The ID of a related, secondary tile.

smallBackgroundImage

string

The URI for the background image for the tile when it is reduced to its small size.

wideBackgroundImage

string

The URI for the background image for the tile when it is expanded to its wide size.

wideBackContent

string

Content for the back tile when the tile is expanded to its wide size.

wideBackBackgroundImage

string

The URI for the image to be on the backside of the tile when the tile is expanded to its wide size.

options

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createNativeRegistration(channel, tags, optionsOrCallback, callback)
Creates a native MPNS registration.

Parameters

Name Type Argument Description

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createOrUpdateNativeRegistration(registrationId, channel, tags, optionsOrCallback, callback)
Creates or updates a native MPNS registration.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createOrUpdateRawTemplateRegistration(registrationId, channel, tags, template, optionsOrCallback, callback)
Creates or updates a custom template registration.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

json

The JSON template for the registration.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createRawTemplateRegistration(channel, tags, template, optionsOrCallback, callback)
Creates a custom template registration. Use this method to have full control on the template format.

Parameters

Name Type Argument Description

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

json

The JSON template for the registration.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

pnsCredentialName

object

<optional>

The pns credentials to use.

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createTileRegistration(channel, tags, template, options, callback)
Creates a registration with a Tile template. For more information see Windows Phone Tile template.

Parameters

Name Type Argument Description

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

object

The registration template.

Properties

Name Type Description

backgroundImage

string

The URI of the background image for the tile.

count

string

The number that appears on the tile.

title

string

The title text of the tile.

backBackgroundImage

string

The URI of the image that is shown on the backside of the tile.

backTitle

string

The title text for the backside of the tile.

backContent

string

The text for the backside of the tile.

id

string

The ID of a related, secondary tile.

options

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createToastRegistration(channel, tags, template, options, callback)
Creates a new registration with a toast template. For more information, see Toasts for Windows Phone 8.

Parameters

Name Type Argument Description

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

object

The body template of the registration.

Properties

Name Type Description

text1}

string

Value of the Text1 element.

text2

string

Value of the Text2 element.

param

string

Optional parameters supplied to the toast. (Only for Windows Phone version 7.5 or later.)

lang

string

Value of the language of the binding element.

options

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

listRegistrationsByChannel(channel, optionsOrCallback, callback)
Retrieves registrations by channel URI.

Parameters

Name Type Argument Description

channel

string

The device channel URI.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback function. Additional properties are passed as headers.

Properties

Name Type Argument Description

top

object

<optional>

Specifies the maximum number of registration to obtain from the call.

skip

object

<optional>

Specifies the number of registrations to skip in the call.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

send(tags, payload, targetName, notificationClass, optionsOrCallback, callback)
Sends a custom MPNS notification. Use this method if you want to have full control on the payload.

Parameters

Name Type Argument Description

tags

array | string

A single tag, tag expression, or array of tags.

payload

string

The XML payload for the message.

targetName

string

The target name.

notificationClass

string

The notification class.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

sendFlipTile(tags, payload, options, callback)
Sends a flip Tile notification. (Only Windows Phone version 7.8 or later.)

Parameters

Name Type Argument Description

tags

array | string

Comma-separated list or array of tag identifiers.

payload

object

The message payload.

Properties

Name Type Description

backgroundImage

string

The URI of the background image for the tile.

count

string

The number that appears on the tile.

title

string

The title text of the tile.

backBackgroundImage

string

The URI of the image that is shown on the backside of the tile.

backTitle

string

The title text for the backside of the tile.

backContent

string

The text for the backside of the tile.

id

string

The ID of a related, secondary tile.

smallBackgroundImage

string

The URI for the background image for the tile when it is reduced to its small size.

wideBackgroundImage

string

The URI for the background image for the tile when it is expanded to its wide size.

wideBackContent

string

Content for the back tile when the tile is expanded to its wide size.

wideBackBackgroundImage

string

The URI for the image to be on the backside of the tile when the tile is expanded to its wide size.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

sendTile(tags, payload, optionsOrCallback, callback)
Sends a Tile notification. For more information see Windows Phone Tile template.

Parameters

Name Type Argument Description

tags

array | string

Comma-separated list or array of tag identifiers.

payload

object

The message payload.

Properties

Name Type Description

backgroundImage

string

The URI of the background image for the tile.

count

string

The number that appears on the tile.

title

string

The title text of the tile.

backBackgroundImage

string

The URI of the image that is shown on the backside of the tile.

backTitle

string

The title text for the backside of the tile.

backContent

string

The text for the backside of the tile.

id

string

The ID of a related, secondary tile.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

sendToast(tags, payload, options, callback)
Sends a Toast notification. For more information, see Toasts for Windows Phone 8.

Parameters

Name Type Argument Description

tags

array | string

Comma-separated list or array of tag identifiers.

payload

object

The message payload.

Properties

Name Type Description

text1}

string

Value of the Text1 element.

text2

string

Value of the Text2 element.

param

string

Optional parameters supplied to the toast. (Only for Windows Phone version 7.5 or later.)

lang

string

Value of the language of the binding element.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

updateFlipTileRegistration(registrationId, channel, tags, template, optionsOrCallback, callback)
Updates an existing registration with a flip Tile template. (Only supported for Windows Phone version 7.8 or later.)

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

object

The registration template.

Properties

Name Type Description

backgroundImage

string

The URI of the background image for the tile.

count

string

The number that appears on the tile.

title

string

The title text of the tile.

backBackgroundImage

string

The URI of the image that is shown on the backside of the tile.

backTitle

string

The title text for the backside of the tile.

backContent

string

The text for the backside of the tile.

id

string

The ID of a related, secondary tile.

smallBackgroundImage

string

The URI for the background image for the tile when it is reduced to its small size.

wideBackgroundImage

string

The URI for the background image for the tile when it is expanded to its wide size.

wideBackContent

string

Content for the back tile when the tile is expanded to its wide size.

wideBackBackgroundImage

string

The URI for the image to be on the backside of the tile when the tile is expanded to its wide size.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

updatesRawTemplateRegistration(registrationId, channel, tags, template, optionsOrCallback, callback)
Updates a raw template registration.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

The tags for the registration.

template

json

The template for the registration.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

etag

object

<optional>

The etag to include.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

updatesToastRegistration(registrationId, channel, tags, template, options, callback)
Updates an existing template registration with a new toast template. For more information, see Toasts for Windows Phone 8.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

The tags for the registration.

template

object

The body template of the registration.

Properties

Name Type Description

text1}

string

Value of the Text1 element.

text2

string

Value of the Text2 element.

param

string

Optional parameters supplied to the toast. (Only for Windows Phone version 7.5 or later.)

lang

string

Value of the language of the binding element.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

updateTileRegistration(registrationId, channel, tags, template, optionsOrCallback, callback)
Updates an existing registration with a Tile template. For more information see Windows Phone Tile template.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

channel

string

The device channel URI.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

object

The registration template.

Properties

Name Type Description

backgroundImage

string

The URI of the background image for the tile.

count

string

The number that appears on the tile.

title

string

The title text of the tile.

backBackgroundImage

string

The URI of the image that is shown on the backside of the tile.

backTitle

string

The title text for the backside of the tile.

backContent

string

The text for the backside of the tile.

id

string

The ID of a related, secondary tile.

optionsOrCallback

object

<optional>

The request options or callback.

Properties

Name Type Argument Description

headers

object

<optional>

The mpns headers to include.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

The mpns object is used to send push notifications to Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 Silverlight apps. To send push notifications to a Windows Phone Store 8.1 app, you must use the wns object. MPNS is not supported by Notification Hubs for Windows Phone Store 8.1 apps.

For an example of how to send push notifications from your mobile service to a Windows Phone 8 app, see Add push notifications to your Mobile Services app.

Mobile Services doesn’t require you to register your app with MPNS to enable authenticated usage. Because of this, you cannot send more than 500 messages per user each day by using MPNS.

The following script uses the mpns object to send flip tile notifications to a Windows Phone 8 app.

function insert(item, user, request) {
// Define a payload for the Windows Phone toast notification.
var payload = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
  '<wp:Notification xmlns:wp="WPNotification"><wp:Toast>' +
  '<wp:Text1>New Item</wp:Text1><wp:Text2>' + item.text + 
  '</wp:Text2></wp:Toast></wp:Notification>';

request.execute({
  success: function() {
    // If the insert succeeds, send a notification.
    push.mpns.send(null, payload, 'toast', 22, {
      success: function(pushResponse) {
        console.log("Sent push:", pushResponse);
        request.respond();
        },       
        error: function (pushResponse) {
          console.log("Error Sending push:", pushResponse);
          request.respond(500, { error: pushResponse });
          }
        });
      }
    });   
}

Vis:
© 2015 Microsoft