Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
ErrorDetail
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ErrorDetail

 

Updated: July 1, 2015

Describes an error encountered during the execution of a Task.

Property

Type

Description

Code

Read-only. Set by Media Services.

Edm.String

The error code.

Message

Read-only. Set by Media Services.

Edm.Int32

The error message.

Vis:
© 2015 Microsoft