MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IngestManifestAssetCollection Methods

Updated: December 20, 2012

The IngestManifestAssetCollection type exposes the following members.

  Name Description
Public method Create Creates an ingest manifest asset information for the collection.
Public method CreateAsync(IAsset, CancellationToken) Creates the empty manifest asset asyncroniosly.
Public method CreateAsync(IAsset, String[], CancellationToken) Creates the manifest asset asyncroniously Overloaded metho with IManifest parameter need to be used,if collection is used from CloudMediaContext.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through the collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top

  Name Description
Explicit interface implemetation Private method IEnumerable.GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through a collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Top

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2016 Microsoft