EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

VelocityPacketFormatException Constructor

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public VelocityPacketFormatException()

Fellesskapsinnhold

Vis: