Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheSerializationProperties Class

Specifies the serialization properties for a cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheSerializationProperties

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public class DataCacheSerializationProperties

The DataCacheSerializationProperties type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheSerializationPropertiesCreates a new DataCacheSerializationProperties object.
Top

  NameDescription
Public propertyCacheObjectSerializerTypeThe type of serialization to use for cached objects.
Public propertyCustomCacheObjectSerializerReturns the IDataCacheObjectSerializer for a custom serializer.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft