Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MobileServiceTable.orderByDescending function

Updated: June 20, 2013

Sorts a query against the table by the selected columns, in descending order.

mobileServiceTable.orderByDescending(col1, col2, …);

col1
Type: string

The name of the first column to use for ordering.

col2
Type: string

The name of the second column to use for ordering.

Type: Query object

A query that can be further composed.

 

Namespace

WindowsAzure.MobileServices

Library

MobileServices.js

Vis:
© 2015 Microsoft