Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IMobileServiceTable<T> Properties

Updated: June 25, 2013

The IMobileServiceTable<T> type exposes the following members.

  Name Description
Public property MobileServiceClient Gets a reference to the MobileServiceClient associated with this table. (Inherited from IMobileServiceTable.)
Public property SystemProperties The Mobile Service system properties to be included with items. (Inherited from IMobileServiceTable.)
Public property TableName Gets the name of the table. (Inherited from IMobileServiceTable.)
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft