Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MobileServiceTableQuery<T>.ToListAsync Method

Evaluates the query asynchronously and return the results in a new List.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public Task<List<T>> ToListAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<List<T>>
The evaluated query results as a List.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft