EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MobileServiceTable.getMobileServiceClient function

Updated: June 20, 2013

Gets the MobileServiceClient object associated with this table.

mobileServiceTable.getMobileServiceClient();

Type: MobileServiceClient object

The client associated with this table.

 

Namespace

WindowsAzure.MobileServices

Library

MobileServices.js

Vis: