MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MobileServiceTable.insert function

Updated: June 20, 2013

Inserts data from the supplied JSON object into the table.

mobileServiceTable.insert(instance);

instance
Type: object

The instance to insert into the table.

Type: A Promise object that returns a new instance of the inserted object when it completes.

Call the done method on the returned Promise object to get a copy of the inserted object and handle any errors.

This code inserts a new item into the table in the mobile service, and adds the returned item to the local collection.

todoTable.insert(todoItem).done(function (item) {
    todoItems.push(item);
});

 

Namespace

WindowsAzure.MobileServices

Library

MobileServices.js

Vis:
© 2016 Microsoft