Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MobileServiceClient object

Updated: June 20, 2013

Enables your Windows Store app to access and work with a specific Microsoft Azure Mobile Services instance.

var mobileServiceClient = new WindowsAzure.MobileServices.MobileServiceClient(applicationUrl, applicationKey);

This object contains the following members:

 

Method Description

getTable

Gets a reference to a table and its data operations.

invokeApi

Calls a custom API defined in the mobile service.

login

Logs a user into the mobile service using an access token.

logout

Logs a user out of the mobile service.

withFilter

Creates a new MobileServiceClient instance with a filter used to process all of its HTTP requests and responses.

 

Property Description

applicationKey

The application key of the mobile service.

applicationUrl

The URL to the mobile service.

currentUser

The current user.

The following code creates a new client object to access the todolist mobile service and create a new proxy object for the TodoItem table.

var mobileService = new WindowsAzure.MobileServiceClient(
        "todolist.azure-mobile.net",
        "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
    );

var todoTable = mobileService.getTable('TodoItem');

 

Namespace

WindowsAzure.MobileServices

Library

MobileServices.js

Vis:
© 2015 Microsoft