Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

delete function

Updated: February 25, 2015

Invoked when an item is deleted from a table.

function del(id, user, request) { }

id
Type: number

The ID of the record to be deleted.

user
Type: object

The user object that represents an authenticated user when authentication is required, otherwise undefined.

request
Type: object

The request object that represents the request for the operation.

Type: undefined

When the delete operation succeeds, a response with 204 HTTP status code is returned, with no entity-body.

Because the id parameter is passed by value, changing it in your script does not affect the item that gets deleted.

You can override the default success and error behaviors. For more information, see Mobile Services JavaScript (Node.js) backend library

Vis:
© 2015 Microsoft