Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
console object
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

console object

Updated: June 3, 2015

Exposes a set of methods used in scripts to write information to Microsoft Azure Mobile Services logs.

This object contains the following members:

 

Method Description

log(formatString, obj1, obj2, ...)

Writes logs at the info level.

info (formatString, obj1, obj2, ...)

Writes logs at the info level.

warn(formatString, obj1, obj2, ...)

Writes logs at the warning level.

error(formatString, obj1, obj2, ...)

Writes logs at the error level.

function insert(item, user, request) {
    console.log("Inserting item '%j'.", item); // %j for 'JSON' 
    request.execute();
}

The global console object exposes a subset of the methods on console object in Node.js. These methods are redirected to write to the logs for the mobile service.

Vis:
© 2015 Microsoft