EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MobileServiceTable.getTableName function

Updated: June 20, 2013

Returns the name of the table.

mobileServiceTable.getTableName();

Type: string

The name of the table.

 

Namespace

WindowsAzure.MobileServices

Library

MobileServices.js

Vis: