EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ScopeInactiveException Constructor

Initializes a new instance of the ScopeInactiveException class with default values.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

public ScopeInactiveException()

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis: