Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Delete Disk

Updated: April 15, 2015

The Delete Disk operation deletes the specified data or operating system disk from the image repository that is associated with the specified subscription.

The Delete Disk request may be specified as follows. Replace <subscription-id> with the subscription ID and <disk-name> with the name of the disk to delete.

 

Method Request URI

DELETE

https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/disks/<disk-name>

You must make sure that the request that is made to the management service is secure. For additional details, see Authenticating Service Management Requests.

 

URI Parameter Description

comp=media

Optional. When the comp=media parameter is specified, the blob that is associated with the disk is also deleted.

The following table describes the request headers.

 

Request Header Description

x-ms-version

Required. Specifies the version of the operation to use for this request. This header should be set to 2012-08-01 or higher. For more information about versioning headers, see Service Management Versioning.

The response includes an HTTP status code and a set of response headers.

A successful operation returns status code 200 (OK). For information about status codes, see Service Management Status and Error Codes.

The response for this operation includes the following headers. The response may also include additional standard HTTP headers. All standard headers conform to the HTTP/1.1 protocol specification.

 

Response Header Description

x-ms-request-id

A value that uniquely identifies a request made against the management service.

Vis:
© 2015 Microsoft