EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Operations on Operating System Images

Updated: July 10, 2015

The Service Management API includes operations for managing the operating system images in your subscription.

Vis: