Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Remove-AzureVM

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Remove-AzureVM

Removes a Windows Azure virtual machine.

 

Parameter Set: Default
Remove-AzureVM [-ServiceName] <String> [-Name] <String> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Remove-AzureVM cmdlet deletes a Windows Azure virtual machine. This process doesn’t delete the underlying .vhd files of the disks mounted on that virtual machine.

 

-Name<String>

Specifies the name of the virtual machine being removed.


Aliases

none

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-ServiceName<String>

Specifies the name of the Windows Azure service from which the virtual machine is being removed.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Example 1

This command removes the "MyVM" virtual machine running in the "MySvc1" service.


C:\PS> Remove-AzureVM -ServiceName "MySvc1" -Name "MyVM" 

Related topics

Vis:
© 2015 Microsoft