Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

New-AzureVNetGateway

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

New-AzureVNetGateway

Creates a new Windows Azure Virtual Network Gateway to the specified Windows Azure virtual network.

 

Parameter Set: Default
New-AzureVNetGateway [-VNetName] <String> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The New-AzureVNetGateway cmdlet creates a new virtual network gateway for the specified Windows Azure virtual network. A virtual network gateway is a VPN endpoint for connecting to a Windows Azure virtual network.

After the virtual network gateway has been created, you can get the shared key to allow you to configure the VPN device at the local network site to authenticate to the gateway with the Get-AzureVNetGatewayKey cmdlet.

 

-VNetName<String>

Specifies the name of the virtual network for which the gateway is created.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- Example 1 --------------

This command creates a new VPN endpoint for the "MyProdNet" network.


C:\PS>New-AzureVNetGateway –VNetName "MyProdNet" 

Vis:
© 2015 Microsoft