EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Azure AD Graph API Prerequisites

 

The information in this topic is now moved to the following topic: https://msdn.microsoft.com/en-US/library/hh974476(Azure.100).aspx.

Vis: