Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Topic Subscription

Updated: May 15, 2015

The address of a subscription to a topic is defined as follows.

https://{serviceNamespace}.servicebus.Windows.net/{topic-path}/Subscriptions/{subscription-name}
noteNote
{subscription-name} must be a single segment, meaning no slash is allowed. The maximum length of a subscription name is 50 characters.

Vis:
© 2015 Microsoft