Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Create and Deploy the BizTalk Services Project
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Create and Deploy the BizTalk Services Project

Updated: August 31, 2015

Create, deploy, and test the enterprise application integration (EAI) scenario for the tutorial. In the EAI scenario, Contoso sends XML messages to a BizTalk Services bridge deployed on Azure. The bridge validates the message against the expected schema, transforms the message to the schema for the insert operation on the SalesOrder SQL Server table, and then inserts data into the SQL Server table.

This section lists the steps to create the project, add the artifacts, deploy the project, and test the items you configured.

In This Section

See Also

Other Resources

Tutorials and Samples

Vis:
© 2015 Microsoft