Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

How to View, Copy, and Regenerate Access Keys for an Azure Storage Account

Updated: November 21, 2014

This topic has been archived, and will be removed soon. For related information, see How To Create a Storage Account.

Vis:
© 2015 Microsoft