EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

AddUserState Constructor ()

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public AddUserState()
Return to top
Vis: