Operations on the Account (Table Service)
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Operations on the Account (Table Service)

 

Updated: June 29, 2016

Microsoft Azure Storage provides REST operations for working with Table service resources. The storage account provides the top-level namespace for the Table service.

Vis:
© 2016 Microsoft