Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
D3DReadFileToBlob
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

D3DReadFileToBlob function

Note  You can use this API to develop your Windows Store apps, but you can't use it in apps that you submit to the Windows Store.
 

Reads a file that is on disk into memory.

Syntax

HRESULT WINAPI D3DReadFileToBlob(
  in  LPCWSTR pFileName,
  out ID3DBlob ppContents
);

Parameters

pFileName [in]

A pointer to a constant null-terminated string that contains the name of the file to read into memory.

ppContents [out]

A pointer to a variable that receives a pointer to the ID3DBlob interface that contains information that D3DReadFileToBlob read from the pFileName file. You can use this ID3DBlob interface to access the file information and pass it to other compiler functions.

Return value

Returns one of the Direct3D 11 return codes.

Remarks

Note  The D3dcompiler_44.dll or later version of the file contains the D3DReadFileToBlob compiler function.
 

Requirements

Header

D3Dcompiler.h

Library

D3DCompiler.lib

DLL

D3DCompiler_47.dll

See also

Functions

 

 

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft