Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ID3D11ShaderTrace::ResetTrace method

Resets the shader-trace object.

Syntax


void ResetTrace();

Parameters

This method has no parameters.

Return value

This method has no return value.

Remarks

After you call ResetTrace, the ID3D11ShaderTrace object behaves as if it had just been created. Thereafter, shader invocations for the trace start from 0 again; calls to ID3D11ShaderTrace::TraceReady return S_FALSE until the selected shader invocation number is reached, and TraceReady records a new trace.

Note  This API requires the Windows Software Development Kit (SDK) for Windows 8.

Requirements

Minimum supported client

Windows 8 [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2012 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

D3D11ShaderTracing.h

DLL

D3D11SDKLayers.dll;
D3D11_1SDKLayers.dll;
D3D11_2SDKLayers.dll

See also

ID3D11ShaderTrace

 

 

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft