Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

D3D11_LOGIC_OP enumeration

Note  This enumeration is supported by the Direct3D 11.1 runtime, which is available on Windows 8 and later operating systems.

Specifies logical operations to configure for a render target.

Syntax


typedef enum D3D11_LOGIC_OP { 
 D3D11_LOGIC_OP_CLEAR          = 0,
 D3D11_LOGIC_OP_SET            = ( D3D11_LOGIC_OP_CLEAR + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_COPY           = ( D3D11_LOGIC_OP_SET + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_COPY_INVERTED  = ( D3D11_LOGIC_OP_COPY + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_NOOP           = ( D3D11_LOGIC_OP_COPY_INVERTED + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_INVERT         = ( D3D11_LOGIC_OP_NOOP + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_AND            = ( D3D11_LOGIC_OP_INVERT + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_NAND           = ( D3D11_LOGIC_OP_AND + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_OR             = ( D3D11_LOGIC_OP_NAND + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_NOR            = ( D3D11_LOGIC_OP_OR + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_XOR            = ( D3D11_LOGIC_OP_NOR + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_EQUIV          = ( D3D11_LOGIC_OP_XOR + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_AND_REVERSE    = ( D3D11_LOGIC_OP_EQUIV + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_AND_INVERTED   = ( D3D11_LOGIC_OP_AND_REVERSE + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_OR_REVERSE     = ( D3D11_LOGIC_OP_AND_INVERTED + 1 ),
 D3D11_LOGIC_OP_OR_INVERTED    = ( D3D11_LOGIC_OP_OR_REVERSE + 1 )
} D3D11_LOGIC_OP;

Constants

D3D11_LOGIC_OP_CLEAR

Clears the render target.

D3D11_LOGIC_OP_SET

Sets the render target.

D3D11_LOGIC_OP_COPY

Copys the render target.

D3D11_LOGIC_OP_COPY_INVERTED

Performs an inverted-copy of the render target.

D3D11_LOGIC_OP_NOOP

No operation is performed on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_INVERT

Inverts the render target.

D3D11_LOGIC_OP_AND

Performs a logical AND operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_NAND

Performs a logical NAND operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_OR

Performs a logical OR operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_NOR

Performs a logical NOR operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_XOR

Performs a logical XOR operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_EQUIV

Performs a logical equal operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_AND_REVERSE

Performs a logical AND and reverse operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_AND_INVERTED

Performs a logical AND and invert operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_OR_REVERSE

Performs a logical OR and reverse operation on the render target.

D3D11_LOGIC_OP_OR_INVERTED

Performs a logical OR and invert operation on the render target.

Requirements

Minimum supported client

Windows 8 and Platform Update for Windows 7 [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2012 and Platform Update for Windows Server 2008 R2 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

D3D11_1.h

 

 

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft