Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

QueueClient.BeginReceive Method (AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to receive a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginReceive(
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to receive a message.

ExceptionCondition
OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft