Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Topic.BeginAddSubscription Method (String, SubscriptionDescription, AsyncCallback, Object)

Begins an add subscription operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public IAsyncResult BeginAddSubscription(
	string name,
	SubscriptionDescription description,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

name
Type: System.String
Name of the subscription.
description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
Metadata of the subscription to be created.
callback
Type: System.AsyncCallback
The callback.
state
Type: System.Object
The state.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
.
Vis:
© 2015 Microsoft