Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Delegation

Published: April 7, 2011

Updated: March 4, 2015

Applies To: Azure

This topic provides descriptions and legal values for the properties of the Delegation entity of the Microsoft Azure Active Directory Access Control (also known as Access Control Service or ACS) Management Service.

 

Property name Type Is nullable Description

Id

Int64

False

Specifies the unique identifier of the delegation session. This value is automatically set by ACS.

ServiceIdentityId

Int64

False

Specifies the ID of the service identity that is used to authenticate to ACS to obtain an authorization code.

RelyingPartyId

Int64

False

Specifies the ID of the relying party that ACS issues the access token for.

IdentityProvider

String

True

Specifies the value of the identity provider claim in the OAuth 2.0 delegated access token.

NameIdentifier

String

True

Specifies the value of the name identifier claim in the OAuth 2.0 delegated access token. This is the name identifier of the end user who has authorized actions to be performed on their behalf.

Permissions

String

True

The value of this property is emitted in an OAuth 2.0 delegated access token as the Scope claim.

AuthorizationCode

String

True

Specifies the authorization code that ACS issues for the delegation.

SystemReserved

Boolean

False

Specifies whether the Delegation entity is reserved by ACS. Reserved entities cannot be deleted or edited.

Version

Binary

True

This property contains a time stamp that is automatically set by ACS.

See Also

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft