Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
DataCacheSecurity Constructor (SecureString)
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheSecurity Constructor (SecureString)

 

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSecurity(
	SecureString authorizationToken
)

Parameters

authorizationToken
Type: System.Security.SecureString

A SecureString object that contains the authorization token from the Microsoft Azure Management Portal.

For more information, see .

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft