EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SafeStreamWriter Constructor (String)

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public SafeStreamWriter(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String

Internal.

Return to top
Vis: