EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BlobContainerPermissions Constructor

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Initializes a new instance of the BlobContainerPermissions class.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Bruk
Dim instance As New BlobContainerPermissions

public BlobContainerPermissions ()

The default constructor initializes any fields to their default values.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

BlobContainerPermissions Class
BlobContainerPermissions Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Vis: