ACS Functionality
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ACS Functionality

Published: April 7, 2011

Updated: June 19, 2015

Applies To: Azure

The following topics list the core functionality that Microsoft Azure Active Directory Access Control (also known as Access Control Service or ACS) offers:

Vis:
© 2016 Microsoft