Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheOperationDescriptor Constructor

Creates a new instance of the DataCacheOperationDescriptor class using the specified parameters.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheOperationDescriptor(
	string cacheName,
	string regionName,
	string key,
	DataCacheOperations opType,
	DataCacheItemVersion version
)

Parameters

cacheName
Type: System..::..String
Name of the cache in which the operation occurred.
regionName
Type: System..::..String
The name of the region where the object is stored.
key
Type: System..::..String
The key used to store the object in the cache.
opType
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheOperations
The type of operation that occurred.
version
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
The version of the cached object.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft