EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheOperationDescriptor Constructor (String, String, String, DataCacheOperations, DataCacheItemVersion)

 

Creates a new instance of the DataCacheOperationDescriptor class using the specified parameters.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheOperationDescriptor(
	string cacheName,
	string regionName,
	string key,
	DataCacheOperations opType,
	DataCacheItemVersion version
)

Parameters

cacheName
Type: System.String

Name of the cache in which the operation occurred.

regionName
Type: System.String

The name of the region where the object is stored.

key
Type: System.String

The key used to store the object in the cache.

opType
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheOperations

The type of operation that occurred.

version
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheItemVersion

The version of the cached object.

Return to top
Vis: