Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheLocalCacheProperties Constructor (Int64, TimeSpan, DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy)

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class. This overloaded constructor accepts parameters that configure the properties of local cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheLocalCacheProperties(
	long objectCount,
	TimeSpan defaultTimeout,
	DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy invalidationPolicy
)

Parameters

objectCount
Type: System..::..Int64
The maximum number of objects in the local cache.
defaultTimeout
Type: System..::..TimeSpan
The time that objects reside in the local cache before invalidation.
invalidationPolicy
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy
The invalidation policy for the local cache. This can be set to either NotificationBased or TimeoutBased.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft