Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
DataCacheFactory Constructor (DataCacheFactoryConfiguration)
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheFactory Constructor (DataCacheFactoryConfiguration)

 

Used for programmatically configuring a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheFactory(
	DataCacheFactoryConfiguration configuration
)

Parameters

configuration
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheFactoryConfiguration

A DataCacheFactoryConfiguration object that specifies the cache client configuration settings for the DataCacheFactory instance.

This overloaded constructor enables you to programmatically configure a cache client. First create an instance of the DataCacheFactoryConfiguration class and use its properties to define the settings for the cache client. Then pass the object to this constructor. For more information, see .

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft