EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCache.Remove Method (String, DataCacheLockHandle)

 

Removes an object from the cache with an associated lock handle.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool Remove(
	string key,
	DataCacheLockHandle lockHandle
)

Parameters

key
Type: System.String

The unique value that is used to identify the object in the cache.

lockHandle
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheLockHandle

The object that was returned when the object is removed.

Return Value

Type: System.Boolean

True if an object from the cache was removed; otherwise, false.

Return to top
Vis: